Klubkonsulent

Søren Pirmo

Tlf.: 4082 2351
Mail: pirmo2203@gmail.com

  • Etablerer gode netværk klubberne imellem.
  • Ideer til fremtidige turneringer.
  • Ideer til klublivet generelt
  • Erfaring skal deles og videreføres til fordel for vores sport.